آخرین اخبار

رویداد فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته‌ی طراحی لباس و طراحی صنعتی با رویکرد ارتباط با صنعت.
معاون تحلیل و بررسی بسیج اساتید تهران گفت: در سال آینده به دنبال تاسیس ایجاد اندیشکده در حوزه های مختلف در دانشگاه های سراسر کشور اعم از دانشگاه های دولتی و آزاداسلامی هستیم.
دکتر کامران دانشجو در نشست تخصصی تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب، تصریح کرد: گفتمان امام یعنی کفر به طاغوت و ایمان به الله .
مسئول بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در تغییر سیستم بروکراتیک و اداری پیشتاز است
مسئول بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی تهران بزرگ گفت: بیانیه گام دوم انقلاب خون جدیدی در رگ‌های دانشگاه جاری کرده و باید ابعاد آن به‌خوبی تحلیل شود
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توصیفی از گذشته است برای هدف‌گیری آینده که رهبری تاکید بر تمرکز بر آن به مسئولین و مردم دارد
رئیس شورای تبیین مواضع بسیج اساتید دانشگاههای تهران بزرگ گفت: کانونهای بسیج اساتید در دانشگاه‌های دولتی و آزاد مستمرا عملکرد مسئولان دانشگاهی را رصد می‌کنند

کانون ها

رویداد فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته‌ی طراحی لباس و طراحی صنعتی با رویکرد ارتباط با صنعت.
دکتر کامران دانشجو در نشست تخصصی تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب، تصریح کرد: گفتمان امام یعنی کفر به طاغوت و ایمان به الله .
مسئول بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در تغییر سیستم بروکراتیک و اداری پیشتاز است

اندیشکده ها

معاون تحلیل و بررسی بسیج اساتید تهران گفت: در سال آینده به دنبال تاسیس ایجاد اندیشکده در حوزه های مختلف در دانشگاه های سراسر کشور اعم از دانشگاه های دولتی و آزاداسلامی هستیم.
دکتر کامران دانشجو در نشست تخصصی تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب، تصریح کرد: گفتمان امام یعنی کفر به طاغوت و ایمان به الله .
مسئول بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در تغییر سیستم بروکراتیک و اداری پیشتاز است
انقلاب ما همچنان همچون اقیانوسی در پهنه گیتی می‌خروشد

اخبار سازمان