12 , آذر, 1399
مشاهده بیشتر

شهادت دکتر فخری زاده تأییدی بر حرکت جمهوری اسلامی در مسیر تحقق علم نافع است

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ، جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های…

9 , آذر, 1399
مشاهده بیشتر

محکومیت شهادت دکتر محسن فخری زاده توسط بسيج اساتيد پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و هواشناسی

به گزارش روابط عمومی بسيج اساتيد دانشگاه های تهران بزرگ؛ كانون بسيج اساتيد پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و…

8 , آذر, 1399
مشاهده بیشتر

محکومیت شهادت دکتر محسن فخری زاده توسط بسیج اساتید دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ بسیج اساتید دانشگاه علامه طباطبائی در پی…

8 , آذر, 1399
مشاهده بیشتر

خون شهید فخری زاده موجب روئیدن ده ها بلکه صدها فخری زاده دیگر خواهد شد

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ بسیج اساتید دانشگاه های تهران پیرو شهادت…

7 , آذر, 1399
مشاهده بیشتر

مسئول بسیج اساتید دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) معرفی شد. 

به گزارش روابط عمومی بسيج اساتيد دانشگاه های تهران بزرگ؛ جلسه تأسیس کانون و معارفه مسئول بسیج…

یادداشت و گفتگو

شهادت دکتر فخری زاده تأییدی بر حرکت جمهوری اسلامی در مسیر تحقق علم نافع است

رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران گفت: شهادت…

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ، جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران، در جمع اندیشکده‌های راهبردی و گروه‌های علمی…

شماره سوم ماهنامه خبری - تحلیلی مسیر منتشر شد

شماره سوم ماهنامه خبری - تحلیلی مسیر با نگاهی…

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ شماره سوم ماهنامه خبری - تحلیلی مسیر با نگاهی ویژه به پرونده انتخابات آمریکا، وضعیت بانوان و…

نشست نخبگانی و هم‌اندیشی اساتید و فرهیختگان بسیجی برگزار شد

به همت معاونت امور بانوان و خانواده بسیج اساتید…

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ، به همت معاونت امور بانوان و خانواده بسیج اساتید دانشگاه های تهران، نشست وبیناری نخبگانی و هم…

گروه های حل مسئله بسیج اساتید، سیاست های ابلاغی جمعیت را رصد و دنبال می کنند

دکتر جلیل دارا در نشست نخبگانی اساتید، پیرامون…

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ، دکتر جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه های تهران، در نشست نخبگانی اساتید، پیرامون بحث…

موانع کارآمدسازی علم در کشور باید برداشته شود

جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه های تهران، در…

به گزارش روابط عمومی سازمان بسيج اساتيد دانشگاه های تهران، جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه های تهران، در نشست مشترک با رئیس شورای استانی نهاد…

شماره دوم ماهنامه خبری - تحلیلی مسیر منتشر شد

شماره دوم ماهنامه خبری - تحلیلی مسیر با نگاهی…

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ شماره دوم ماهنامه خبری - تحلیلی مسیر با نگاهی ویژه به اخبار و تحولات کانون های بسیج…

اخبار برتر سازمان ها

به گزارش روابط عمومی بسيج اساتيد دانشگاه های تهران بزرگ؛ كانون بسيج اساتيد…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ بسیج اساتید دانشگاه…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ بسیج اساتید دانشگاه…
به گزارش روابط عمومی بسيج اساتيد دانشگاه های تهران بزرگ؛ جلسه تأسیس کانون و…
به گزارش روابط عمومي بسيج اساتيد دانشگاه های تهران بزرگ؛ جلیل دارا رییس بسیج…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ، بسیج اساتید دانشگاه‌…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ شماره سوم ماهنامه خبری…
به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج اساتيد دانشگاه های تهران؛ به موجب حکمی از سوی…
به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج اساتيد دانشگاه های تهران؛ به موجب حکمی از سوی…
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران، بسیج اساتید دانشگاه‌…
به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج اساتيد دانشگاه های تهران؛ به موجب حکمی از سوی…
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید دانشگاه های تهران؛ طی حکمی از سوی دکتر…

معاونت ها

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ، جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران، در جمع اندیشکده‌های راهبردی و گروه‌های علمی…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ شماره سوم ماهنامه خبری - تحلیلی مسیر با نگاهی ویژه به پرونده انتخابات آمریکا، وضعیت بانوان و…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ، به همت معاونت امور بانوان و خانواده بسیج اساتید دانشگاه های تهران، نشست وبیناری نخبگانی و هم…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ، جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران، در جمع اندیشکده‌های راهبردی و گروه‌های علمی…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ، بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تربیت مدرس،…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ شماره سوم ماهنامه خبری - تحلیلی مسیر با نگاهی ویژه به پرونده انتخابات آمریکا، وضعیت بانوان و…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ، جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران، در جمع اندیشکده‌های راهبردی و گروه‌های علمی…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ، بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تربیت مدرس،…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ شماره سوم ماهنامه خبری - تحلیلی مسیر با نگاهی ویژه به پرونده انتخابات آمریکا، وضعیت بانوان و…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ، جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران، در جمع اندیشکده‌های راهبردی و گروه‌های علمی…
به گزارش روابط عمومی بسيج اساتيد دانشگاه های تهران بزرگ؛ كانون بسيج اساتيد پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و هواشناسی در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعي…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ بسیج اساتید دانشگاه علامه طباطبائی در پی شهادت دانشمند هسته ای دکتر محسن فخری زاده بیانیه ای…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ، جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران، در جمع اندیشکده‌های راهبردی و گروه‌های علمی…
به گزارش روابط عمومی بسيج اساتيد دانشگاه های تهران بزرگ؛ كانون بسيج اساتيد پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و هواشناسی در پی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعي…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ بسیج اساتید دانشگاه علامه طباطبائی در پی شهادت دانشمند هسته ای دکتر محسن فخری زاده بیانیه ای…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ، جلیل دارا، رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران، در جمع اندیشکده‌های راهبردی و گروه‌های علمی…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ؛ شماره سوم ماهنامه خبری - تحلیلی مسیر با نگاهی ویژه به پرونده انتخابات آمریکا، وضعیت بانوان و…
به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ، به همت معاونت امور بانوان و خانواده بسیج اساتید دانشگاه های تهران، نشست وبیناری نخبگانی و هم…

نشست نخبگانی و هم‌اندیشی اساتید و فرهیختگان بسیجی برگزار شد

به همت معاونت امور بانوان و خانواده بسیج اساتید دانشگاه های تهران، نشست وبیناری نخبگانی و هم‌اندیشی اساتید و فرهیختگان بسیجی حول محور ابرمسئله چالشی…

جلسه شورای معاونین بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ با مسئولين كانون های دانشگاه های تهران

شورای معاونین بسیج اساتید دانشگاه های تهران بزرگ در جلسه ای وبیناری با مسئولین کانون های دانشگاه های تهران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

امضای تفاهم نامه بین رئیس بسیج اساتید دانشگاه های تهران و رئیس شورای استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان تهران صورت گرفت

به منظور ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی، علمی و پژوهشی، امضای تفاهم نامه بین رئیس بسیج اساتید دانشگاه های تهران و رئیس شورای استانی دفاتر نهاد…

آیین رونمایی از پوستر همایش ملی کرونا و نقد فلسفه اجتماعی غرب

در آیین رونمایی از پوستر همایش ملی کرونا و نقد فلسفه اجتماعی غرب مطرح شد؛ کرونا به عنوان یک آزمون نشان داد فلسفه سیاسی - اجتماعی غرب و نظام لیبرال…

دکتر دارا بسیج اساتید

انتصاب اعضای شورای کانون بسیج اساتیددانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

جلسه اهداء احکام شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران با حضور دکتر دارا رئیس بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز عالی تهران