اندیشکده راهبردی دانش و فناوري هسته‌ای

با توجه به اینکه یکی از مسائل اصلی مشکل‌‍ساز در عموم مجموعه‌های در حال فعالیت، عدم وجود نقشه راه و برنامه هدفمند و منسجم اجرایی و همچنین عدم وجود مدیریت کارا می‌باشد. به نظر می‌رسد با عنایت به ۳ محور مهم در نظر گرفته شده در اندیشکده راهبردی دانش و فناوري هسته‌ای که شامل: سیاست، امنیت و اقتصاد هسته‌ای است، این اندیشکده خواهد توانست در اصلاح ارزشیِ جریان مدیریت هسته‌­ای کشور از طریق مشارکت در تصمیم سازی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های راهبردی دانش و فناوری هسته‌ای به مدیریت پژوهشگاه در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی گام بردارد.

 

 

 

ضرورت و اهمیت تاسیس اندیشکده: 

 

با توجه به عدم وجود برنامه جامع و پویای علمی و پژوهشی در برخی تصمیم گیری‌های پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای تشکیل این اندیشکده از ضرورت و هم اهمیت برخوردار است و برای پاسخ‌گویی به مطالبات علمی و فنی اساتید و دانشجویان و محققان فعال در زمینه فناوری هسته‌ای حساسیت بالایی نیز دارد.

 

 

مشخصات :